تور استانبول ۶ تا ۱۳ دی ۹۸

 آنیل پرواز

 ۸۸۸۴۹۳۲۴

  از: 30 آبان 98

 تا: 28 آذر 98

 ۴  شب

ایران ایرتور

 raydel  ☆☆☆   BB

۴,۱۹۰,۰۰۰ 

۵,۰۳۰,۰۰۰ 

۳,۸۷۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 grand milan  ☆☆☆   BB

۴,۲۲۰,۰۰۰ 

۵,۴۴۰,۰۰۰ 

۳,۹۴۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 pera rose  ☆☆☆☆   BB

۴,۸۳۰,۰۰۰ 

۶,۲۶۰,۰۰۰ 

۴,۲۱۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 tulip city  ☆☆☆☆   BB

۵,۰۳۰,۰۰۰ 

۶,۶۷۰,۰۰۰ 

۵,۲۱۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 icon  ☆☆☆☆   BB

۵,۵۱۰,۰۰۰ 

۷,۶۳۰,۰۰۰ 

۴,۴۲۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 feronya  ☆☆☆☆   BB

۵,۷۲۰,۰۰۰ 

۷,۹۷۰,۰۰۰ 

۴,۵۶۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 Titanic Business Bayrampasa hotel Titanic Business Bayrampasa hotel  ☆☆☆☆☆   BB

۶,۰۶۰,۰۰۰ 

۸,۶۶۰,۰۰۰ 

۴,۸۳۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

 dedeman  ☆☆☆☆☆   BB

۶,۱۰۰,۰۰۰ 

۸,۳۰۰,۰۰۰ 

۴,۶۲۰,۰۰۰ 

۲,۹۹۰,۰۰۰ 

خدمات تور:

هتل, ترنسفر

توضیحات:

۱- نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
۲- صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه می گردد.
۳- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴- پرداخت حداقل ۵۰%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی‌ست.

تورهـای مرتبط

دکمه بازگشت به بالا
بستن