anil
kish
t

ثبت نام

نوع کاربری خود را مشخص کنید!
1- آژانس های مسافرتی و شرکتها برای ارسال پکیج و لیست تورهای خود باید از طریق لینک عضویت مخصوص آژانس ها اقدام نمایند تا دسترسی های  لازم برای این کار در اختیار آنهاقرار گیرد.
..
2- هتل هاافرادی که مایلند اطلاعات و امکانات هتل خود را در سایت ثبت کنند از طریق لینک زیر اقدام نمایند
..
3- کاربران عادی که قصد مشارکت در سایت و ارسال مطلب دارند میتوانند از لینک عضویت مشارکت کننده اقدام نمایند.
..